0%

MENU

အနံ႔အရသာ၏ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ
အရည္ေသြးကိုခံစားလိုက္ပါ

 

 

အေကာင္းဆံုးသဘာဝစားက်က္ကို လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ရန္
မိမိတုိ႕အတြက္ အေကာင္းဆံုးဆိုသည့္အရာကို ႏြားမ်ားကသာ
သိရွိပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္လြတ္လပ္စြာ ေမြးျမဴထားေသာႏြားမ်ား
မွရရွိေသာ နို႕သည္အလြန္ေကာင္းမြန္ပါသည္။
 
ဆိုလုိတာက ကြ်န္မတုိ႕ရဲ႕နို႕ဟာ အေကာင္းဆံုးအရသာကို ေပးစြမ္း
ရံုသာမက သဘာဝစားက်က္ေတြက အာဟာရဓာတ္ေတြလည္း
ၾကြယ္ဝစြာပါဝင္ပါတယ္။ ကြ်န္မေျပာျပခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းေတြအားလံုး
ထည့္သြင္းလိုက္တဲ့အခါ ကြ်န္မနဲ႕ကြ်န္မသူငယ္ခ်င္းတုိ႕ေတြဟာ
ဘာျဖစ္လုိ႕ ဒီလိုေကာင္းမြန္တဲ့ ႏို႕ကိုေပးနိုင္သလဲဆိုတာ မိတ္ေဆြတို႕
သေဘာေပါက္ပါလိမ့္မယ္။


အေကာင္းဆံုးသဘာဝစားက်က္ကို လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ရန္
မိမိတုိ႕အတြက္ အေကာင္းဆံုးဆိုသည့္အရာကို ႏြားမ်ားကသာ
သိရွိပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္လြတ္လပ္စြာ ေမြးျမဴထားေသာႏြားမ်ား
မွရရွိေသာ နို႕သည္အလြန္ေကာင္းမြန္ပါသည္။
 
ဆိုလုိတာက ကြ်န္မတုိ႕ရဲ႕နို႕ဟာ အေကာင္းဆံုးအရသာကို ေပးစြမ္း
ရံုသာမက သဘာဝစားက်က္ေတြက အာဟာရဓာတ္ေတြလည္း
ၾကြယ္ဝစြာပါဝင္ပါတယ္။ ကြ်န္မေျပာျပခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းေတြအားလံုး
ထည့္သြင္းလိုက္တဲ့အခါ ကြ်န္မနဲ႕ကြ်န္မသူငယ္ခ်င္းတုိ႕ေတြဟာ
ဘာျဖစ္လုိ႕ ဒီလိုေကာင္းမြန္တဲ့ ႏို႕ကိုေပးနိုင္သလဲဆိုတာ မိတ္ေဆြတို႕
သေဘာေပါက္ပါလိမ့္မယ္။

အထူးသန္႔စင္ေသာ အစီအစဥ္

ကြ်န္မနဲ႕ကြ်န္မသူငယ္ခ်င္းေတြဟာ နို႕ညွစ္ခ်ိန္မွာအဆင့္ျမင့္နို႕ညွစ္စက္ကိရိယာ
ကိုအသံုးျပဳျပီး အထူးဂရုစိုက္ခံရပါတယ္။ သန္႕ရွင္းမႈဟာ ပထမဦးစားေပး
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နို႕ညွစ္ျပီးတဲ့အခါမွာ Cleaning in Place(CIP) ကိုအသံုးျပဳျပီး
အားလံုးကိုခ်က္ခ်င္းသန္႕စင္ျပီး ေနာက္တစ္ၾကိမ္အသံုးျပဳရန္ အသင့္ျပင္ထားပါ
တယ္။ ကြ်န္မတုိ႕ကိုအလြန္ေကာင္းမြန္စြာ ေစာင့္ေရွာက္ၾကတဲ့အတြက္ အျခား
ျဖည့္စြက္ပစၥည္းမ်ားမပါဝင္ဘဲ သန္႕စင္ေသာသဘာဝမွ အာဟာရဓာတ္ၾကြယ္ဝ
သည့္ အရည္အေသြးျမင့္ ႏြားနုိ႕ကို မိတ္ေဆြတို႕အေနျဖင့္စိတ္ခ်နိုင္ပါသည္။
 
ကြ်န္မနဲ႕ကြ်န္မသူငယ္ခ်င္းေတြဟာ
နို႕ညွစ္ခ်ိန္မွာအဆင့္ျမင့္နို႕ညွစ္စက္ကိရိယာ
ကိုအသံုးျပဳျပီး အထူးဂရုစိုက္ခံရပါတယ္။ သန္႕ရွင္းမႈဟာ 
ပထမဦးစားေပး
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နို႕ညွစ္ျပီးတဲ့အခါမွာ Cleaning in Place(CIP)
ကိုအသံုးျပဳျပီး
အားလံုးကိုခ်က္ခ်င္းသန္႕စင္ျပီး ေနာက္တစ္ၾကိမ္အသံုးျပဳရန္
အသင့္ျပင္ထားပါ
တယ္။ ကြ်န္မတုိ႕ကိုအလြန္ေကာင္းမြန္စြာ
ေစာင့္ေရွာက္ၾကတဲ့အတြက္ အျခား
ျဖည့္စြက္ပစၥည္းမ်ားမပါဝင္ဘဲ သန္႕စင္ေသာသဘာဝမွ
အာဟာရဓာတ္ၾကြယ္ဝ
သည့္ အရည္အေသြးျမင့္ ႏြားနုိ႕ကို မိတ္ေဆြတို
႕အေနျဖင့္စိတ္ခ်နိုင္ပါသည္။
 

SPC/SCC နည္းမႈ = အလြန္သန္႔ရွင္းမႈ

SPC/SCC နည္းတဲ့ နုိ႕ကပိုေကာင္းပါသလား? ေသခ်ာတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အာနိသင္ နဲ့
ပတ္သက္ျပီး ကြ်န္မနည္းနည္းေလာက္ေျပာျပပါရေစ။ အရည္အေသြးျပည့္မွီတဲ့ နို႕မွာ
SPC (နုိ႕တြင္ ဘတ္တီးရီးယား ၾကီးထြားမႈျဖစ္ေစေသာ ပိုးမႊားဆိုင္ရာတန္ဖိုး) နဲ႕ SCC
(ခႏၶာကိုယ္ဆိုင္ရာဆဲလ္အေရအတြက္) အာနိသင္နည္းပါးစြာပါဝင္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္မတုိ႕ရဲ႕နို႕ဟာထားသိုနိုင္တဲ့သက္တမ္းပိုၾကာရွည္ေစျပီးအာဟာရဓာတ္
အာနိသင္ပိုမိုမ်ားျပားေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျဖဴဝင္းမြတ္ညက္တဲ့အရသာနဲ့ေကာင္းမြန္တဲ့
အနံ႕တုိ့ေၾကာင့္ တကယ္ကိုစိတ္ေက်နပ္မႈရွိေစမွာပါ။ ပိုျပီးေတာ့ စိတ္ခ်ဖုိ႕ လိုအပ္တယ္
ဆိုရင္ ဂရပ္ဖ္ကို တစ္ခ်က္ၾကည့္လိုက္ပါ။
 
ကြ်န္မက ျခံမခတ္ဘဲ လြတ္လပ္စြာေမြးျမဴခံရတဲ့ႏြားျဖစ္တာေၾကာင့္ ကြ်န္မ
အေနနဲ့လူသားေတြကို အက်ိဳးျပဳတဲ့ CLA (လင္နိုလင္းနစ္အက္စစ္တြဲစပ္ထားေသာ)
ပါဝင္တဲ့ နို႕ကိုေပးနိုင္ဖုိ႕အေကာင္းဆံုးလတ္ဆတ္တဲ့ျမက္ေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္
ေရြးခ်ယ္စားသံုးနိုင္ပါတယ္။ နွလံုးေရာဂါ ေဘးအႏၱရာယ္ကို ေလွ်ာ့က်ေစျပီး
ၾကြက္သားဖြံ႕ျဖိဳးမွဳကို ျမွင့္တင္ေပးပါတယ္။ ကြ်န္မတုိ႕ရဲ႕နို႕ဟာ ျခံခတ္ေမြးျမဴထားတဲ့
ႏြားမ်ားကေနရရွိတဲ့ နုိ႕ထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့အျပင္ အဝလြန္ျခင္းနွင့္ဆီးခ်ိဳေရာဂါရဲ႕
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကိုပါ ေလ်ာ့က်ေစျပီး ကိုယ္အေလးခ်ိန္ထိန္းခ်ဳပ္မႈကိုလည္း ကူညီ္
ေပးနိုင္တဲ့ VA(ဗစီနစ္အက္စစ္)ပါဝင္ပါတယ္။ ဒီလိုအက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို ႏို႕ေတြ
အကုန္လံုးကေန မရရွိနိုင္ဘူးဆိုတာမိတ္ေဆြတုိ႕ကိုေျပာပါရေစ။
 

 

SPC/SCC နည္းတဲ့ နုိ႕ကပိုေကာင္းပါသလား? ေသခ်ာတာေပါ့။ 
ဒါေပမယ့္ အာနိသင္ နဲ့
ပတ္သက္ျပီး ကြ်န္မနည္းနည္းေလာက္ေျပာျပပါရေစ။ အရည္အေသြးျပည့္မွီတဲ့ နို႕မွာ
SPC (နုိ႕တြင္ ဘတ္တီးရီးယား ၾကီးထြားမႈျဖစ္ေစေသာ  ပိုးမႊားဆိုင္ရာတန္ဖိုး) နဲ႕ SCC
(ခႏၶာကိုယ္ဆိုင္ရာဆဲလ္အေရအတြက္) အာနိသင္နည္းပါးစြာပါဝင္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္မတုိ႕ရဲ႕
နို႕ဟာထားသိုနိုင္တဲ့သက္တမ္းပိုၾကာရွည္ေစျပီးအာဟာရဓာတ္
အာနိသင္ပိုမိုမ်ားျပားေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္
ျဖဴဝင္းမြတ္ညက္တဲ့အရသာနဲ့ေကာင္းမြန္တဲ့
အနံ႕တုိ့ေၾကာင့္ တကယ္ကိုစိတ္ေက်နပ္မႈရွိေစမွာပါ။ 
ပိုျပီးေတာ့ စိတ္ခ်ဖုိ႕  လိုအပ္တယ္
ဆိုရင္ ဂရပ္ဖ္ကို တစ္ခ်က္ၾကည့္လိုက္ပါ။
 
ကြ်န္မက ျခံမခတ္ဘဲ လြတ္လပ္စြာေမြးျမဴခံရတဲ့ႏြားျဖစ္တာေၾကာင့္ ကြ်န္မ
အေနနဲ့လူသားေတြကို အက်ိဳးျပဳတဲ့ CLA 
(လင္နိုလင္းနစ္အက္စစ္တြဲစပ္ထားေသာ)
ပါဝင္တဲ့ နို႕ကိုေပးနိုင္ဖုိ႕အေကာင္းဆံုးလတ္ဆတ္တဲ့ျမက္ေတြကို 
လြတ္လြတ္လပ္လပ္
ေရြးခ်ယ္စားသံုးနိုင္ပါတယ္။ နွလံုးေရာဂါ ေဘးအႏၱရာယ္ကို
ေလွ်ာ့က်ေစျပီး
ၾကြက္သားဖြံ႕ျဖိဳးမွဳကို ျမွင့္တင္ေပးပါတယ္။ ကြ်န္မတုိ႕ရဲ႕နို႕ဟာ
ျခံခတ္ေမြးျမဴထားတဲ့
ႏြားမ်ားကေနရရွိတဲ့ နုိ႕ထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့အျပင္ 
အဝလြန္ျခင္းနွင့္ဆီးခ်ိဳေရာဂါရဲ႕
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကိုပါ ေလ်ာ့က်ေစျပီး 
ကိုယ္အေလးခ်ိန္ထိန္းခ်ဳပ္မႈကိုလည္း ကူညီ္
ေပးနိုင္တဲ့ VA(ဗစီနစ္အက္စစ္)ပါဝင္ပါတယ္။ 
ဒီလိုအက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို ႏို႕ေတြ
အကုန္လံုးကေန မရရွိနိုင္ဘူးဆိုတာမိတ္ေဆြတုိ႕ကိုေျပာပါရေစ။
 
ႏြားနို႕ရဲ႕အရသာရွိမွဳ
ႏူးညံ့မႈ ေတြကို
ပထမဆံုးတစ္ငံု 
ကစျပီးခံစားလိုက္ပါ
ျပည့္ဝတဲ့အာဟာရ ႏူးညံ့တဲ့အရသာေတြနဲ႕ျပည့္စံုျပီး
ေသာက္ခ်င္စဖြယ္ျဖစ္ေနတဲ့ ရနံ႕ေတြေၾကာင့္ ကြ်န္မ
တုိ႕ရဲ႕နို႕ဟာ ဘာေၾကာင့္ေက်ာ္ၾကားေနရသလဲဆိုတဲ့
အေၾကာင္းအရင္းကို အခုဆိုရင္ မိတ္ေဆြမ်ားသိသြား
ၾကျပီျဖစ္ပါတယ္။
အခုပဲ စမ္းေသာက္ၾကည့္လိုက္ပါ။
ပထမဆံုး တစ္ငံုတည္းနဲ႕သင္နွစ္ျခိဳက္သြားေစရမွာပါ။
ျပည့္ဝတဲ့အာဟရ ႏူးညံ့တဲ့အရသာေတြနဲ႕ျပည့္စံုျပီး
ေသာက္ခ်င္စဖြယ္ျဖစ္ေနတဲ့ ရနံ႕ေတြေၾကာင့္ ကြ်န္မ
တုိ႕ရဲ႕နို႕ဟာ ဘာေၾကာင့္ေက်ာ္ၾကားေနရသလဲဆိုတဲ့
အေၾကာင္းအရင္းကို အခုဆိုရင္ မိတ္ေဆြမ်ားသိသြား
ၾကျပီျဖစ္ပါတယ္။
အခုပဲ စမ္းေသာက္ၾကည့္လိုက္ပါ။
ပထမဆံုး တစ္ငံုတည္းနဲ႕သင္နွစ္ျခိဳက္သြားေစရမွာပါ။
အာဟာရျမင့္မားျခင္း


အစားအစာ အာဟာရဓာတ္အေနနဲ႕ကြ်န္မ
နည္းနည္းေလာက္ေျပာပါရေစ။ ကြ်န္မရဲ႕နုိ႕
ဟာ စစ္မွန္တဲ့ သဘာဝအာဟာရ အာနိသင္
အျပည့္အဝပါရွိပါတယ္။
တစ္ခ်က္ေလာက္ၾကည့္လိုက္ပါဦး…
 
အဟာရဓာတ္မ်ား၏ ရင္းျမစ္
Tasma Farm အေကာင္းဆံုး
          အရည္ေသြး မလိုင္ျပည့္ႏြားနို႕
Tasma Farm အေကာင္းဆံုး အရည္အေသြး
          ေခ်ာကလက္ အရသာႏြားနို႕

FNRI ရည္ညႊန္းခ်က္အေပၚအေျခခံ၍ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္အရ (၁၉-၂၉ႏွစ္) (RENI2002)

အာဟာရဆိုင္ရာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားသည္ အာဟာရႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအေပၚအေျခခံသည္
(CAC/GL 23-1997)

အစားအစာ အာဟာရဓာတ္အေနနဲ႕ကြ်န္မ
နည္းနည္းေလာက္ေျပာပါရေစ။ ကြ်န္မရဲ႕နုိ႕
ဟာ စစ္မွန္တဲ့ သဘာဝအာဟာရ အာနိသင္
အျပည့္အဝပါရွိပါတယ္။
တစ္ခ်က္ေလာက္ၾကည့္လိုက္ပါဦး…